3730 5110
کمره فلم برداری کوچک پناسونیک 78X
Name   نثاراحمد Date   2017-11-23
Phone   0702057152 Province   Kabul
Region   شهر نو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  150 $ Type  For Sale Category   Cameras
کمره فلم برداری کوچک پناسونیک 78X در 33m جاپانی که دارای حافظه داخلی و قابلیت براشت حافظه یا چپ را دارا میباشد.
بدون عوارض با چارجر و پوش آن تکمیل میباشد.
هر دوست که خواهش خرید آنرا داشته باشد به تماس شوند.
3730 5110