364 9207
مساژر کوبه یی و تقویت کننده اعضلات خسته شما
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2019-10-19
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
مساژر کوبه یی و تقویت کننده اعضلات خسته شما ، این مساژر دارای سه نوع شکل سر مساژر مختلف برای مساژ کردن دارد و شما با این مساژر عضلات راحت و بدون درد را احساس خواهید نمود.
مخصوص شانه ، کمر ، سورین ، پا ها
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
364 9207