1443 5644
اتوی سفری هندی کوچک قابل انتقال و مطمئن
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2018-01-31
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   شهر نو، سرک چهارم کلوله پشته ، داخل مارکیت الکترونیکی سنترال
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  550 AFN Type  For Sale Category   Home Items
اتوی سفری کوچک هندی قابل انتقال با کارکرد بی نظیر و مطمین .
قابلیت اتوکردن هر نوع لباس زمستانی و تابستانی سبک و با مصرف 225 وات .
از کارکرد عالی گرنتی داده میشود.
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس اول : ⬅️ شهرنو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
1443 5644