4102 4770
نعیم عمري رخت پلورنځی- ښایسته ګریوانونه او ښکلي رختونه
Name   توریالی Date   2017-10-15
Phone   0780594422 Province   Kabul
Email  
Company   نعیم عمري رخت پلورنځی
Region   نعیم عمري رخت پلورنځی، بدر مارکیټ، منډوي کابل ښار
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Garment
د واده خوښۍ مو په یو شان ښایسته ګریوانونو لا رنګینې کړئ
ملګرتیا مو په دغه ډول ښایسته غاړو لا ښایسته کړئ
په یوه رنګ د ښه کیفیت ښایسته ګریوانونه دلته په ارزانه تر لاسه کولی شئ
4102 4770