4071 4769
تلویزیون 42 اینج سه بعدی وستل 3D
Name   محمد Date   2017-10-15
Phone   0749504124 Province   Kabul
Region   مکروریان سوم
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  25,000 AFN Type  For Sale Category   Televisions
PFT 8000 42 inch LED 42 inch-SMART & 3D - Dual view Dual play
مجهز باسیستم عقاب و ریسیور
شیشه کرستالی زید ضربه
با ۵ عدد عینک 3D
سیستم صدا بوفر ۳۰۰ وات
مصر برق به اندازه گروپ ۳ وات
سازگار با ویجی کیبل
۲ ایچ دیم آ دو عدد
۲ یو ایس بی
جای انترنیت
وستل، یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های ترکیه‌ای است که در زمینه تولید تلویزیون و محصولات خانگی
فعالیت می‌کند نوت تلویزیون فقت ۴ ماه در دفتر استفاده شد هیچ نوعه مشکل تخنیکی ندارد
نیاز به پول دارم خریده از ترکش بازار به قیمت ۴۲۰۰۰ افغانی
4071 4769