4160 4667
سیت 8 تکه ای سرتختی
Name   Top Technology Store Date   2017-10-07
Phone   0783800700 Province   Kabul
Company   Omid Shafi Nasir Ltd
Region   سرک سینما بهارستان نرسیده به دهن باغ زنانه فاروق بزنس سنتر منزل سوم
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  6,750 AFN Type  For Sale Category   Garment
سیت 8 تکه ای سرتختی
قیمت : 6750 افغانی
شامل اجزای :
1 عدد لحاف سرتختی
2 عدد بالشت مستطیلی سایز کلان
2 عدد بالشت مستطیلی سایز خورد
2 عدد بالشت دیکوری
تعداد محدود میباشد
خدمات ارسال درب منزل نیز رایگان میباشد
برای سفارش به شماره 0783800700 به تماس شوید
4160 4667