3561 5279
بایسکل بسیار عالی از کمپنی BRooKS بهترین کمپنی جهان.
Name   خالد Date   2017-12-18
Phone   0796463325 Province   Kabul
Region   حصه اول خیر خانه کوچه چهارم افسوتر .
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  4,000 AFN Type  For Sale Category   Bicycles
بایسکل دارای هفت گیر بوده المونیمی 5o% است بسیار سبک و عالی است هیچ عوارض نداره و دارای رنگ سیاه خالص است. در قیمت هم جور امد داره
3561 5279