2640 4657
یک دربند حویلی فروشی دارای 3 اطاق
Name   حكيم Date   2017-10-05
Phone   0700291137 Province   Kabul
Region   کوتل خیرخانه
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی تهکوی دار است به طور پخته آباد شده
دارای 3 اطاق
یک دهلیذ کلان
یک آشپز خانه
دو تشناب عصری
دارای آب برق میباشد
خانه در 300 مترمربع آباد شده
باغچه سر سبز دارا میباشد
2640 4657