291 7336
اتوی دستی بخار و شیشه پاکن بالاترین مادل با تخفیف عالی
Name   حمزه یونیک Date   2018-09-22
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال،آدرس2 ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 101 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  650 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
اتوی دستی بخار و شیشه پاکن که برای اتو کردن دریشی و لباس ها میباشد و با قابلیت پاک نمودن شیشه های کلکین شما
فقد به قیمت 650 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0795991515 ، 0788991515
291 7336