481 6606
ماشین چپس ورقی به شیپ ترکی دیزاین جدید
Name   حمزه یونیک Date   2018-05-24
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان آریانا مارکیت
  I have totally ( 108 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Home Items
ماشین چپس ورقی به شیپ ترکی دیزاین جدید
با کیفیت و مقامت عالی
قیمت 500 افغانی
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
481 6606