1100 7893
سه بسوه زمین چهار دیواری شده سرک عمومی چهل متره
Name   احمد Date   2019-01-16
Phone   0744075666 Province   Kabul
Region   کلوله پشته مقابل قاسمی وین هاوس
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent  28,000 AFN Type  For Rent Category   Land
سه بسوه زمین چهار دیواری شده سر سرک عمومی چهل متره مقابل قاسمی وین هاوس بین چهاراهی ترافیک و تایمنی برای کرایه ، دوستانیکه ضرورت دارند تماس حاصل نمایند
1100 7893