23 6875
تخـــم پخٌــــت کـن و تخم جـوشی بـا دیـزایـن جـــدیـد
Name   حمزه یونیک Date   Yesterday
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت مقابل قمندانی امنیه کابل
  I have totally ( 107 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  600 AFN Type  For Sale Category   Others
تخـــم پخٌــــت کـن و تخم جـوشی بـا دیـزایـن جـــدیـد
با بهترین کیفیت و مقامت عالی
برای جوش دادن و پختن تخم به بسیار راحتی توسط برق با کم ترین وقت هم زمان با جوش دادن شش دانه تخم و با نیم گیلاس آب در خدمت شما عزیزان میباشد
قیمت 600افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس اول : ⬅️ شهرنو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
23 6875