1374 5703
عینک های بلوتوت دار با کیفیت عالی
Name   حمزه یونیک Date   2018-02-06
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 108 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  700 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
عینک های بلوتوت دار با کیفیت عالی
با قابلیت وصل شدن به همه مبایل های بلوتوت دار
برای شنیدن موزیک و جواب دادن به زنگ تلیفون در هنگام ورزش و موترسایکل رانی
با دیزاین جدید در خدمت شما عزیزان
قیمت 700 افغانی
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
1374 5703