3854 3223
فروش یک سیت کوچ و چوکی
Name   فرشته Date   2017-04-22
Phone   0797161903 Province   Kabul
Email  
Region   یکه توت ناحیه نهم شهر کابل
Amtaa
Price  25,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
یک سیت کوچ چوکی جدید برنگ نصواری چهار تکه یی به قیمت 25000 افغانی در نرخ تخفیف خواهد آمد
3854 3223