36 9391
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
Name   حمزه یونیک Date   2019-11-30
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 48 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
چیپ را در مبایل آیفون و گلکسی وصل نماید و مبایل خود با کمپیوتر وصل نماید
دیزاین جدید و کیفیت عالی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
36 9391