38 7039
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
Name   حمزه یونیک Date   Yesterday
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 108 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
چیپ را در مبایل آیفون و گلکسی وصل نماید و مبایل خود با کمپیوتر وصل نماید
دیزاین جدید و کیفیت عالی
عمده و پرچون
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
0788991515
0795991515
38 7039