59 9726
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
Name   حمزه یونیک Date   2020-06-30
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 32 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
چیپ ریدر برای مبایل های آیفون و گلکسی
چیپ را در مبایل آیفون و گلکسی وصل نماید و مبایل خود با کمپیوتر وصل نماید
دیزاین جدید و کیفیت عالی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
59 9726