54 9749
لشم کننده پای با کیفیت عالی
Name   حمزه یونیک Date   2020-07-04
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 31 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  400 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
لشم کننده پای با کیفیت و مقامت عالی
توسط این آله میتوانید به راحتی پای خود را لشم نماید
با دیزاین عالی و کارکرد خوب
قیمت 400 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
54 9749