132 7621
فلم ها و گیم ها هیجانی 3D را با VR Box لیفنت تماشا نماید
Name   حمزه یونیک Date   2018-11-03
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 101 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,000 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
فلم ها و گیم ها هیجانی 3D را با VR Box لیفنت تماشا نماید با بالاترین لینز و کیفیت دور از تصور دارای دسته گیم نیز میباشد که میتوانید بالاترین گیم ها را بازی نماید.
عمده و پرچون
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
132 7621