1560 7267
70 چینل HD تلویزیون را در مبایل و آیپد تان تماشا نماید.
Name   حمزه یونیک Date   2018-09-22
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
  I have totally ( 71 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,350 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
70 چینل HD را در مبایل و آیپد تان تماشا نماید فقد کافیست که این دستگاه و یا دونگل را به مبایل های اندراید و یا آیپد تان وصل نماید و برنامه های مورد پسند تان را ببنید و به هر جای که خواسته باشید قابل انتقال میباشد به قیمت نازل فقد ( 1350) افغانی

برای معلومات بیشتر به آدرس و شماره های ذیل به تماس شوید.

حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
1560 7267