31 8159
پخک گیر برقی با دیزاین جدید برای لباس ها
Name   حمزه یونیک Date   2019-02-17
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 86 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
پخک گیر برقی با دیزاین جدید برای لباس ها
به راحتی میتوانید پخک را از روی لباس خود از بین ببرید
با کیفیت عالی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
31 8159