193 9173
قطع کننده سبزیجات
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-10-02
Phone   0788991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  250 AFN Type  For Sale Category   Home Items
قطع کننده سبزیجات با کیفیت و مقامت عالی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
193 9173