691 6776
ماشین موتر شویی بدون برق
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2018-06-25
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 38 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  550 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
ماشین موتر شویی بدون برق
ماشین موتر شویی بدون برق که جدیداٌ در افغانستان وارد گردیده است که نه تنها قابلیت شستشوی موتر را دارد بلکه شما می توانید با استفاده از این ماشین شیشه های بلند منازل را شستشو نماید و یا هم برای آب پاشی باغچه ها و درخت های تان از این ماشین استفاده نماید و برعلاوه این دارای ویژگی های ذیل می باشد
• ضرورت به برق ندارد.
• قابلیت استفاده برای تمام پیپ های آب
• برای شستشوی موتر شیشه ها بلند منزل برای آب دادن درخت و باغچه ها وغیره
• شما می توانید که همرا با مایع هم استفاده کنید
• برای شستن فرش هم می توانید از این ماشین استفاده نمای

حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
691 6776