6347 2480
لباس های زنانه ترکی با کیفیت عالی و قیمت مناسب
Name   فرهاد محسنی Date   2017-02-09
Phone   0799685370 Province   Kabul
Company   عمده فروشی فرهاد محسنی
Region   کابل، افغانان، مقابل قوماندانی امنیه، مارکست میهن، دوکان شماره 113
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Garment
شما میتوانید لباس های زنانه ترکی مدل جدید و با کیفیت را که تازه از استانبول ترکیه وارد گردیده با قیمت مناسب بدست بیادرید.
6347 2480