6300 2527
شیگل بوتیک اولین برند افغانی به کیفیت اروپا
Name   شیگل بوتیک Date   2017-02-13
Phone   0788088500 Province   Kabul
Email  
Company   شرکت شیگل بوتیک
Region   چهاراهی انصاری شهر نو پارک مال منزل 4
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Garment
شیگل بوتیک اولین برند افغانی به کیفیت اروپا
100% چرم و با یک سال ورنتی
در خدمت همشهریان عزیز میباشد
آدرس : چهاراهی انصاری شهر نو پارک مال منزل 4
شماره تماس : 0788088500
6300 2527