2059 4859
گیلاس های مکسر کافی
Name   میرحمزه Date   2017-10-21
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان ، داخل اریانا مارکیت پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Home Items
با این گیلاس مکسر دار میتوانید کافی فرمایشی آماده بسازید و لذت ببرید برای معلومات بیشتر به تماس شوید.
برای معلومات بیشتر به شماره های داده شده ذیل به تماس شوید
0795991515
0795991515
2059 4859