339 9702
برس با خاصیت ابریشم بسیار نرم ( گردگیر برقی آسان و سریع )
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2017-02-07
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 72 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Home Items
گوداستر یا برس با خاصیت ابریشم بسیار نرم (گردگیر برقی آسان و سریع)
فقط دکمه آن را فشار دهید تا با چرخش 250 دور در یک دقیقه شروع پاک نمودن و گردگیری کند !
گداستر در هنگام پاک کردن تغییر شکل داده و به قسمت هایی نفوذ می کند که شما هرگز با دستمال و مواد پاک کننده نمی توانید آنجا را پاک کنید .
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
0795991515
0788991515
339 9702