4802 3099
فروش لوازم کپمیوتر و پرنتر
Name   ادریس Date   2017-04-10
Phone   0786386610 Province   Kabul
Region   شهرک پروان سوم
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  11,000 AFN Type  For Sale Category   Computers
یک دانه مانیتور hp s1932 monitor بسیار کم مدت استفاده شده به قیمت 1500 افغانی .
یک دانه پرنتر رنگه hp deskjet f2280 all-in-one printer به قیمت 3500 افغانی .
یک دانه پرنتر hp color laserjet cp1515n کاملآ نو است حتی تا هنوز رنگش هم که همرایش خریده شده تمام نشده است . به قیمت 6000 افغانی .
4802 3099