1610 5304
آپارتمان دارای سه اتاق, دوتشناب, یک دهلیز
Name   مرتضی جلالی Date   2017-12-15
Phone   0795846919 Province   Kabul
Email  
Company   خصوصی
Region   چهارسرکه عمومی پروژه تایمنی, سرک لیسه ملکه ثریا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
آپارتمان فروشی در بهترین موقعیت دارای مساحت 100 مترمربع در منزل دوم بلاک دوم نبش.
سایر ویژگی ها:
آفتار رخ, دارای سه اتاق, دوتشناب, یک دهلیز سالون گونه, یک آشپزخانه و یک اتاقک دیگر برای استفاده و نگهداری از لوازم منزل.
در دهن کوچه سوپر مارکیت, نانوایی, آرایشگاه ها, دوکان های خوراکه فروشی, قصابی, لبنیات فروشی, دواخانه ها, تانک تیل, کودکستان های خصوصی و دولتی, پارک بازی و تفریحی برای کودکان, سرک های پخته و قیرریزی شده, موسسات تحصیلات عالی, لیسه ملکه ثریا, شفاخانه ها و غیره سهولت ها می باشند.
آب شرین, برق دولتی, همسایه های خوب و منطقه ی امن در سطح کل کابل.
قیمت آن جور آمد دارد.
شماره تماس در 0795846919 که این شماره در Viber, whatsup, IMO, Instagram هم قابل دسترسی می باشد.
قیمت 60000$ با جور آمد میان طرفین
1610 5304