8436 1917
انگشتر فیروزه شجری نشاپوری با اسم شریف حضرت محمد (ص)
Name   فرخ Date   2016-12-20
Phone   0793702009 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
Price   Type  For Sale Category   Jewelry
انگشتر‌ با رکاب جدید نقره با نگین‌ فیروزه شجری‌ که بر روی آن به صورت معجزه آمیزی نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقش بسته است
8436 1917