126 9618
بخاری های خورد و کلان برقی
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-01-21
Phone   0795991515 Province   Kabul
Company   حمزه یونیک الکترونیک
Region   ده افغانان ، آریانا مارکیت مقابل قمندانی کابل پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  300 AFN Type  For Sale Category   Home Items
بخاری های خورد برقی با مصرف کم برق و کارکرد عالی در خدمت همشریان عزیز در فصل سرما میباشد.
مصرف بخاری خورد 220V
مصرف بخاری کلان 600 W
برای معلومات بیشتر به شماره 0795991515 به تماس شوید.

قیمت بخاری خورد : 300 افغانی
قیمت بخاری کلان : 600 افغانی
126 9618