4666 2961
نرم افزارمحاسبه به لسان دری - برای نخستین باردرکشور- قیمت صرف 100 دالر
Name   Abdul Ahad Salik Date   2017-03-26
Phone   0792504037 Province   Whole Afg
Region   سرتاسرافغانستان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  100 $ Type  For Sale Category   Softwares
مژده مژده مژده

مژده به تجار محترم کشور عزیز
• اگر میخواهید از معاملات حسابی تجارت خویش مطمین باشید!
• اگر میخواهید در کارهای (معاملات) حسابی تان از دقت و سرعت کامل برخودار باشید!
• اگر میخواهید با معامله داران خویش به راحتی تصفیه حساب نمایید!
• اگر میخواهید هنگام محاسبات خیلی خسته نشوید!
• اگر میخواهید از تاریخ انقضاء اجناس واموال موجود خویش به راحتی آگاه شوید!
• اگر میخواهید هر آن دارایی خویش را دراسرع وقت بدانید!
• میتوانید از نرم افزار حسابداری (دیتا بیس) -مروارید- ساخت کشور دارای ویژگی های ذیل مستفید شوید :
• نرخ مناسب.
• عام فهم برای همه.
• به لسان های دری، پشتووانگلیسی.
• دارای اصطلاحات وطنی.
• دارای تاریخ های شمسی و میلادی.
• دارای سه واحد پولی(افغانی، دالر و کلدار).
• گزارش دهی درفارمت مایکروسافت اکسل (MS Excel) و پی دی ایف (PDF).
• نصب و کاپی ( (Back upآسان.
• انتقال و ارسال آسان ذریعه ایمیل.
• بدون نیازبه اپدیت ((Update سالانه.
• برنامه معیاری برای استفاده شرکت ، سوپرمارکیت ، عمده فروشی و پرچون فروشی...

• جهت دریافت نرم افزار-مرروارید- همین حالا با ما به تماس شوید:
• عبدالاحد سالک : - 0794907035-0792504037 - ایمیل : [email protected]
4666 2961