364 9359
اﻟﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺭ و ﺳﺒﻚ
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-01-07
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ﺩﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎﻥ ﺩاﺧﻞ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻣﺎﺭﻛﻴﺖ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ,ﺟﻮاﺭ ﻣﺎﺭﻛﻴﺖ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,550 AFN Type  For Sale Category   Home Items
الماری سیار و سبک
الماری سیار
قابلیت جدا شدن و وصل شدن ستون
قابلیت حمل آسان
زنجیر دار
سبک و مقاوم
قابل استفاده جهت جا لباسی , جا بوت , جا رخت خواب , قرار دادن وسایل اضافه
قیمت: 1550 افغانی
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید

0795991515
364 9359