5353 3191
نرم افزارمحاسبه به لسان دری - برای نخستین باردرکشور- قیمت صرف 100 دالر
Name   عبدلاحد سالک Date   2017-04-19
Phone   0794907035 Province   Kabul
Region   شهرنو - کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  100 $ Type  For Sale Category   Softwares
مژده مژده مژده

مژده به تجار محترم کشور عزیز
• اگر میخواهید از معاملات حسابی تجارت خویش مطمین باشید!
• اگر میخواهید در کارهای (معاملات) حسابی تان از دقت و سرعت کامل برخودار باشید!
• اگر میخواهید با معامله داران خویش به راحتی تصفیه حساب نمایید!
• اگر میخواهید هنگام محاسبات خیلی خسته نشوید!
• اگر میخواهید از تاریخ انقضاء اجناس واموال موجود خویش به راحتی آگاه شوید!
• اگر میخواهید هر آن دارایی خویش را دراسرع وقت بدانید!
• میتوانید از برنامه حسابداری کامپیوتری (داتا بیس) \\\"مروارید افغان\\\" ساخت کشور دارای ویژگی های ذیل مستفید شوید :
• نرخ مناسب.
• عام فهم برای همه.
• به لسان های دری، پشتووانگیسی.
• دارای اصطلاحات وطنی.
• دارای تاریخ های شمسی و میلادی.
• دارای سه واحد پولی \\\"افغانی، دالر و کلدار\\\".
• گزارش دهی درفارمت مایکروسافت اکسل (MS Excel) و پی دی ایف (PDF).
• نصب و کاپی ( (Back upآسان.
• انتقال و ارسال آسان ذریعه ایمیل.
• بدون نیازبه اپدیت ((Update سالانه.
• برنامه معیاری برای استفاده شرکت ، سوپرمارکیت ، عمده فروشی و پرچون فروشی...

• جهت دریافت برنامه \\\"مرروارید افغان\\\" همین حالا با ما به تماس شوید:
• عبدالاحد \\\"سالک\\\" : - 0794907035-0792504037 - ایمیل : [email protected]
5353 3191