9453 603
ويزه ماستري در تركيه
Name   گلوبل تراول Date   2016-09-19
Phone   0783777002 Province   Takhar
Email  
Company   شركت تجارتي و سياحتي گلوبل تراول
Region   شهر تالقان چهارسركه قطغن
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,500 $ Type  Information Category   Services
فرصت بزرگ تحصيلي !
آیا میخواهید رویای داشتن سند تحصیلات عالی شما در یکی از معتبرترین دانشگاه های تركيه به واقعیت بپیوندد ؟
به آنعده جوانان شرافتمند کشور که فارغل التحصیل صنوف دوازدهم و فارغل التحصیل دانشگاه ها میباشند رسانیده میشود
که شرکت سياحتي و تجارتي نوی گلوبل تراول در کشور دوست جمهوری ترکیه زمینه تحصیل آنهارا به درجه هاي ليسانس، ماستري و دوكتورا مساعد نموده است.
واجدین شرایط میتوانند از این فرصت طلایی استفاده نموده و آینده خویش را با دستان خود بسازند.
شرائط :
ويزه تحصيلي ماستري در تركيه؟


إسناد لازم :
پاسپورت اليكترونيكي
٨ قطعه عكس پاسپورت سايز
شهادت نامه پهنتون و ترانسكريبت

نوت:
شهادت نامه تصديق و زارت خارجه بايد باشد٠

قيمت ٢٥٠٠$


دعوت نامه تحصيلي
ويزه تحصيلي
و يك سميستر فيس دانشگاه در تركيه به اين شركت گلوبل تراول تعلق ميگيرد،
و ديگر مصارف از قبيل مصارف ليليه و أقامه و خرچي خود شاگرد مربوط به شاگرد محترم ميباشد....

مصارف ات تخميني سال ٢٠١٦ تركيه
مصارف ليله تقريبا ٦٠$/ ماه
أقامه ٧٠ الا ١٠٠$/ سال
جيب خرچي هم ١٠٠$/ ماه ميشود

جهت معلومات بیشتر لطفا\\\\\\\"با شماره های ذیل تماس شوید.
+93 786096593
+93 747123650
+93 704993857
+93 704993758
[email protected]
شركت سياحتي و تجارتي گلوبل

نوط:
پول در يكي از صرافان معتبر بلاك ميگردد.
آدرس: چهار سركه قطغن تخار تالقان
9453 603