978 6320
پاوربانک 20000 ام اچ کانفلون دیجیتلی واقعی با ضمانت بخرید
Name   حمزه یونیک Date   2018-04-15
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت جوار مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 118 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
پاوربانک 20000 ام اچ کانفلون واقعی با ضمانت، این پاوربانک میتواند با یک بار چارچ نمودن تلیفون های گلکسی و ایفون شما را مطمئن 5 الی 7 بار چارچ مینماید.
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس اول : ⬅️ شهرنو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
978 6320