7267 360
چندنمره زمین فروشی که هر نمره زمین سه بسوه میباشد
Name   ذکریا Date   2016-08-29
Phone   0744655522 Province   Baghlan
Region   بغلان شهرک شهدا
Price  5,000 $ Type  For Sale Category   Land
چندنمره زمین فروشی که هر نمره زمین سه بسوه میباشد و در نزدیکی سرگ میدان هوای بغلان موقعیت دارد.
7267 360