1519 4601
گيلاس ويجي ياسر ( درمان كننده مرض شكر، فشار خون و درد مفاصل )
Name   حمزه یونیک Date   2017-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی پهلوی مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  800 AFN Type  For Sale Category   Health
#ویجی_یاسر_چه_نوع_درخت_است_و_دارای_چه_خصوصیت_است؟
نوع درخت طبی است که از سال های متمادی به عنوان یک ادویه جهت کنترول شکر، فشار خون و درد مفاصل مورد استفاده قرار گرفته است.
مفیدیت آن اینست که دارای عوارض جانبی مثل ادویه کمیاوی نمیباشد، در طب قدیم (طب یونانی) در درازنائی تاریخ طب مورد استفاده بود وهم اکنون از آن به منظور رفع مشکلات صحی فوق الذکر مورد استفاده وسیع در منطقه خصوصاً اسیای میانه و شرق قرار دارد.
گیلاس ساخته شده از این درخت یک اثرپزیری خوب و مثبت را طی یک هفته بعد از استفاده متواتر نشان میدهد و خوشبختانه این گیلاس برای اولین بار است که در بازار کشور غرض تداوی هموطنان مان که به امراض شکر، فشار خون و درد مفاصل مبتلا اند گردیده است.
این درخت دارای مواد اثرپزیری چون تروسوپین، تروستلبن، مرسوپسن و اپکتاچن میباشد که این منابع در بدن مابع غلظت خون در رگها، مصرف قند اضافی و آزاد نمودن انرژی از طریق سیستم بدن میگردد.آدرس نمایندگی : حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت جوار مارکیت ابن سینا و مشعل 0795991515
1519 4601