616 8118
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
Name   میرحمزه Date   2019-02-24
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  300 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
چراغ های رنگه LED با کیفیت و مقامت عالی میباشد
با پوف کردن روشن و خاموش میشود
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس : ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
616 8118