763 5357
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
Name   میرحمزه Date   2017-12-12
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 7 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
چراغ های رنگه LED با کیفیت و مقامت عالی میباشد
با پوف کردن روشن و خاموش میشود
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
763 5357