482 3867
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
Name   میرحمزه Date   2017-06-14
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی پهلوی مارکیت مشعل و ابن سینا
  I have totally ( 14 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
چراغ های رنگه LED با کیفیت و مقامت عالی میباشد
با پوف کردن روشن و خاموش میشود
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
0795991515
0788991515
482 3867