8939 54
دوکان لباس مجهز با لباس مردانه با دیکوریشن مدرن بدون کرایه
Name   samir Date   2016-08-06
Phone   0744418280 Province   Kabul
Region   Deh Afghanan
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  6,000 $ Type  For Sale Category   Shops
یک دوکان لباس مردانه با تمام لوازم و لباس های مدرن آماده استفاده واقع داودزی سنتر روبروی گلبهار سنتر که کرایه ان رایگان میباشد
برای معلومات بیشتر به تماس شوید : 0744418280
8939 54