10157 1
زمین چهاردیوالی شده رهایشی 400 متر مربع برای فروش عاجل
Name   ahmadzai Date   2016-08-02
Phone   0744488858 Province   Kabul
Region   کوتل خیرخانه عقب سرک عمومی بوستان کابل
  I have totally ( 13 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  26,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک دربند زمین رهایشی چهاردیوالی شده ۴۰۰ متر مربع واقع کوتل خیرخانه عقب سرک عمومی بوستان کابل که امکان اعمار بلند منزل را هم دارد ونمره راسته میباشد به مبلغ ۲۶۰۰۰ هزار دالر طور عاجل به فروش میرسد علاقمندان به این شماره درتماس شوند 0744488858
10157 1