9008 851
هلال تکام عرضه کننده کریدیت کارتهای الکترونیکی
Name   سادات Date   2016-10-08
Phone   0766060336 Province   Kabul
Company   هلال تلکام
Region   کوته سنګی همادی مارکیت منزل دوم نمبر دوکان 133
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Services
کریدیت های الکترونیکی طریق از یک مبایل به تمام شبکه های داخلی پرداخت میشود ، تخفیف ویژه به دوکانهای پرچون فروشی وشرکتهاکه میخواهد به این سهولت دست رسی پیدا کند وهمچنان در ولایات میتواند نمایندګی داشته باشید
9008 851