4148 5896
آپارتمان دو اطاقه واقع قصبه به مساحب 68 متر مربع
Name   آپارتمان فروشی دو اطاقه Date   2016-05-23
Phone   0786588994 Province   Kabul
Email  
Region   قصبه بلاک های معمار شهر
Amtaa
Price  28,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
این آپارتمان دو اطاقه واقع بلاک های قصبه شهرک معمار شهر میباشد مساحب مجموعی این آپارتمان 68 متر مربع به قیمت 28000 دالراست.
برای معلومات بیشتر میتوانید به این شماره در تماس شوید.

0786588994و0747580169
4148 5896