894 8965
پکه های سیار سفری مخصوص تلیفون های گلکسی و آیفون
Name   میرحمزه Date   2019-08-24
Phone   0795991515 Province   Kabul
Company   حمزه یونیک الکترونیک
Region   ده افغانان آریانا مارکت منزل اول . پهلوی مارکت مشعل و ابن سینا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  100 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
پکه های سیار سفری مخصوص تلیفون های آیفون و گلکسی که مادل شان از S4 به بالای باشد که با کمترین مصرف و کارکرد عالی میباشد برای معلومات بیشتر به شماره 0795991515 به تماس شوید.
894 8965