4179 5870
خدمات صحي شركت گولدن اسيا در تركيه
Name   اينجنير بابر/ وفايي Date   2016-05-23
Phone   0786096593 Province   Kabul
Email  
Region   سرك عمومي كلوله پشته شمسي پلازه كابل افغانستان
Amtaa
Price  1,000 $ Type  Information Category   Services
هموطنان عزيز،

حالا ميتوانيد از خدمات بهداشتي شركت گولدن آسيا نيز مستفيد شده، سلامتي تان را در بهترين شفاخانه هاي تركيه دريابيد.

ما شما را از آغازين نقطه سفر تان به تركيه الي ختم تداوي همراهي ميكنيم.

حالا براي دريافت سلامتي تان، جمهوري تركيه را انتخاب كنيد.

براي معلومات بيشتر با ما بتماس شويد.

0787840600
0786096593

ويبسايت: www.goldenasia.com.tr
4179 5870