4192 5857
اپارتمان فروشی 3 اطاقه
Name   ابراهیم Date   2016-05-22
Phone   0785275276 Province   Kabul
Region   سرک موتر فروشی قصبه، شهرک خواجه رواش، بلاک های معمار شهر
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  48,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
آپارتمان 3 اتاقه با مساحت 85 متر مربع فروشی در شهرک خواجه رواش، معمار شهر، قصبه، منزل ۴، آفتاب رخ، که تمام اقساط آن
تحویل ګردیده به قیمت نازل به فروش میرسد، خریدار واقعی به تماس شود..
این اپارتمان مجهز با: الماری در تمام اطاق ها و دهلیز، مرکز گرمی شخصی نصب شده در تمام اطاق ها، و داارای پنجره در کلیکن ها و دروازه میابشد
4192 5857