4210 5839
کانکریت میکسر مرسیدیز بنر به قیمت مناسب که جور آمد نیز دارد
Name   SALEEM Date   2016-05-21
Phone   0788881873 Province   Kabul
Email  
Region   کابل افغانستان
Amtaa
Price  40,000 $ Type  For Sale Category   Trucks
Make  Benz Year  2006 Color  White Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  50000-75000
کانکریت میکسر مرسیدیز بنز ساخت جرمنی مادل ۲۰۰۶ به قیمت مناسب به فروش میرسد علاقه مندان به میتواند به شماره و ایمل ذکر شده به تماس شوند. قابل یاد اوری است که جور آمد دارد
4210 5839