4259 5782
خانه دو اتاق تکمیل شده و سه اتاق به سرتاق رسیده دارای یک تشناب یک حمام
Name   احمد فرزاد Date   2016-05-17
Phone   0798843564 Province   Kabul
Email  
Region   گذشته از تپه مارشال مقابل پارک آزادی
Price  800,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی دارای دو اتاق تکمیل شده سه اتاق نیمه کار شده به سرتاق رسیده یک تشناب و یک حمام
آدرس: گذشته از تپه مارشال فهیم مقابل پارک آزادی
4259 5782