3235 6473
دستگاه ساخت مهر ژلاتینی
Name   همایون شریفی Date   2016-06-28
Phone   0799802887 Province   Herat
Email  
Region   شهر هرات
Amtaa
Price  10,000 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
یک پایه دستگاه ساخت مهر ژلاتینی
با داشتن یک پایه کامپیوتر، پرینتر لایزری و دستگاه برقی ساخت مهر ژلاتینی میتوانید دارای یک شغل با درامد شوید.
3235 6473