4286 5753
یک قطعه زمین در ساحه تجارتی به مساحت 1750 متر مربع
Name   عبیدالله Date   2016-05-15
Phone   0794380094 Province   Balkh
Region   شهرک رهایشی عمر فاروق واقع ولایت بلخ
Price  12,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک قطعه زمین در ساحه بلند منزل به مساحت 1750 متر مربع واقع کارته چهار شهرک رهایشی عمر فاروق (رض) به فروش میرسد.
4286 5753