4291 5734
مرکز آموزشی فروشی تعداد شاگردان 200 نفر قیمت سه صد هزار افغانی.
Name   احمد رشاد راشد Date   2016-05-14
Phone   789298929 Province   Kabul
Region   کارته مامورین سرک اول
Price  300,000 AFN Type  For Sale Category   Education
قیمت 300000 هزار افغانی با داشتن تمام امکانات کورس دارای.
چهار صنف بزرگ با چوکی و میز خطابه.
یک صنف کامپیوتر با میزها و Lcd.
دفتر مجهز.
و دیگر امکانات.
4291 5734