4338 5711
سیستم مرکز گرمی ذغال سنگی (انوویشن) سیستم مرکز گرمی ذغال سنگی بدون برق
Name   Inovation Date   2016-05-12
Phone   0764725115 Province   Kabul
Region   کابل بین چهاراهی حاجی یعقعوب و انصاری
  I have totally ( 10 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Construction Material
سیستم مرکز گرمی ذغال سنگی (انوویشن)
سیستم مرکز گرمی ذغال سنگی بدون نیاز به برق برای منازل ، حویلی ۵ اطاقه الی ۱۳ اطاقه ، اقتصادی ترین نوع گرمایش منازل شما بدون بخار گاز، دود ، و کثافت، و در عین زمان رطوبت اطاق منازل شما مرفوع میگردد.
۱- مرکز گرمی با سوخت ذغال سنک، نفت خام(مازوت) و چوب( تکنالوجی کشور روسیه، المان)
۲- پیپ های پی پی ار با پرده المونیمی مخصوص برای سیستم مرکز گرمی با ایزولیشن ساخت کشور المان و کشور ترکیه
۳- رادیاتور اب ساخت کشور اوکراین، ایتالیا، و ترکیه
۴- نلدوانی اب گرم قف زمین منازل ،با پیپ های المونیمی مخصوص گرم کردن قف زمین
۵-آب گرم مصارفی داخل ساختمان برای تشناب و حمام

مصارف گرم کردن دربند خانه ۳ منزله دارای ۷ اطاق را صرف در بدل ۲۴۰۰۰ افغانی معادل ۴ تن زغال در چهار ماهی فصل زمستان


از زمستان خویش با مرکزگرمی های (انوویشن) لذت ببرید

شماره های تماس: ۰۷۶۴۷۲۵۱۱۵
4338 5711